Průmyslové rozvaděče

Průmyslové rozvaděče určené pro napájení elektrických rozvoden, nákupních a vzdělávacích center, výrobních a skladovacích hal, výrobních linek a technologií, strojů a zařízení, o kompenzační rozvaděče, nebo o rozvaděče měření a regulace určené pro řízení a ovládání technologií.

Všechny rozvaděče vyrábíme na míru podle dodané technické dokumentace, nebo podle požadavků zákazníka vytvoříme návrh pro výrobu a realizaci. Rozvaděče jsou označeny výrobním štítkem a jejich dokumentace obsahuje prohlášení o shodě, protokol o kusové zkoušce, charakteristiky rozhraní a schéma zapojení.

Pro výrobu využíváme rozvaděčové skříně a komponenty od společností – Schrack Technik, Schneider Electric, OEZ, Eaton, Finder CZ, Rittal … 

Pro byty, rodinné domy a bytové domy

Rozvaděče pro byty, rodinné a bytové domy se dodávají s ohledem na bezpečnou a spolehlivou funkci elektroinstalace. Při výrobě rozváděčů nn v domovních instalacích (kde se předpokládá provozování laiky) se řídíme normami:

ČSN EN 61439-1 ed. 2, která definuje obecné požadavky na rozváděče nízkého napětí

ČSN EN 61439-3, která doplňuje výše uvedenou základní normu a definuje další požadavky na rozváděče DBO (rozváděče určené pro provozování laiky).

Všechny rozvaděče vyrábíme na míru podle dodané technické dokumentace, nebo podle požadavků zákazníka vytvoříme návrh pro výrobu a realizaci. Rozvaděče jsou označeny výrobním štítkem a jejich dokumentace obsahuje prohlášení o shodě, protokol o kusové zkoušce, charakteristiky rozhraní a schéma zapojení.

Pro výrobu využíváme rozvaděčové skříně a komponenty od společností – Schrack Technik, Schneider Electric, OEZ, Eaton…