Tepelná čerpadla

Přístup k energii, kterou využívají čerpadla, máme všichni. A užívat ji můžeme zdarma a bez následků na životní prostředí. Díky tepelným čerpadlům lze ušetřit až 60% svých nákladů na vytápění domu a ohřev vody

Investice do tepelného čerpadla

Návratnost investice do tepelného čerpadla se vrací během prvních pěti až deseti let. Životnost tepelných čerpadel je však minimálně 15 let. Životnost se prodlužuje kvalitním servisem, správným zapojením a hlavně vhodným výběrem samotného tepelného čerpadla

S otázkou jak nastavit tepelné čerpadlo, s jeho výběrem a vhodným umístěním vám rádi pomůžeme a poradíme.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Princip fungovaní tepelného čerpadla je detailně popsán v tomto článku

Zjednodušeně lze celý proces popsat takto:

Teplonosné médium v kapalném stavu proudí ke zdroji tepla, kde na sebe teplo naváže. Kapalina se i s teplem dostává do pohybu a v prostoru výměníku, ve kterém se sníží tlak, se tato kapalina stane plynem. V plynném stavu je médium vedeno k akumulačnímu zásobníku, ve kterém se náhle zvýší tlak a tím začne pára kondenzovat a zahřeje vodu, která je zde uložena. A zahřátá voda tak může proudit do topení i vodovodních kohoutků po celém domě. Cely cyklus se neustále opakuje. Kapacita teplonosného média je nevyčerpatelná.

Tepelná čerpadla země/voda

Pro tato čerpadla je nutné mít zahradu, na kterou lze umístiti kolektory. Kolektory jsou zapuštěné v zemi nebo rozprostřené pod prostorem zahrady. Tato čerpadla mají stabilnější výkon, protože teplota země má i během dlouhé zimy teplotu alespoň 4°C. Další výhodou je naprosto tichý chod. Nevýhodou může výt nutnost zahrady a pozemních prací, kterým se při instalaci tepelného čerpadla typu země/vzduch nevyhnete.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Klimatické podmínky v České republice jsou ideální pro instalaci právě těchto tepelných čerpadel. V nížinách jsou i v zimním období průměrné teploty kolem 4°C. Nehrozí tedy nežádoucí zamrzání čerpadla. Strach z hlučného provozu není opodstatněný. Hodnota akustického tlaku nejmodernějších tepelných čerpadel typu vzduch/voda je pod 40 dB(A), což se rovná tikotu budíku, který slyšíte z dálky 3 metrů.

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Tichou vnitřní jednotkou tepelného čerpadla omezíte nákladné průrazy stěnami a pokládání vzduchových kanálů, takže jsou tato tepelná čerpadla velice oblíbena při modernizaci starších domů. Splitová tepelná čerpadla zvládají s vysokou efektivností vytápět a ohřívat vodu, ale i ochlazovat a využívat v prostoru princip rekuperace.

Tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody

Proč nevyužívat teplého vzduchu, který již proudí v místnosti? Tento vzduch lze využít k ohřevu teplé vody a zužitkovat již jednou vydanou energii. Tepelné čerpadla se nepoužívají pouze pro obytné prostory, díky možnosti vysokých kapacit je možné jimi vytápět i prostorné objekty bez vysokých účtu za energie. Takovým čerpadlům se říká tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody

Vyhody tepelnách čerpadel:

  • setření cenných přírodních zdrojů,
  • možnost fungování jako klimatizace,
  • investice se vrátí do 10 let,
  • dlouhá životnost,
  • vhodné do nových i starších domů,
  • možnost připojit k fotovoltaice,
  • možnost využít statních dotací Nová Zelená Úsporám.